تعبیر خواب مصیبت

در سر زمین رویاها آمده:

شما گرفتار یک مصیبت شده اید : درآمدتان خوب خواهد بود

دیگران گرفتار مصیبت شده اند : مراقب رقیب باشید .

یک زن خواب یک مصیبت را ببیند : برای رسیدن به هدفش باید بسیار کوشش کند

یک مرد خواب یک مصیبت را ببیند : یک دورة بسیار خوب شروع می شود .

   + سینا احمدی - ٧:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٢/٧

لینک دانلود کامل تعبیر خواب