تعبیر خواب درس

در سر زمین رویاها آمده:

شما درس یاد می گیرید : شادی بزرگ

به شما درس می دهند : فراوانی مادیات

بچه ها درس یاد می گیرند : شانس

شما به بچه ها درس میدهید : یک دورة خوب شروع می شود

به افراد بالغ درس می دهید : یک تغییر مهم و خوشایند

به خارجیها درس می دهید : احترام شما بیشتر میشود .

به کورها درس می دهید :شانس به فرد مورد علاقه شما رو می آورد . 

   + سینا احمدی - ٦:٥٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٦/٢/٧

لینک دانلود کامل تعبیر خواب