تعبیر خواب دیدار

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدار اتفاقی یک دوست : اتفاق غیر منتظره

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدار و ملاقات در خواب، به پیوند خویشاوندی و صله ی رحم دلالت دارد. دیدار نیکوکاران و صالحان در خواب، دلیلی است بر محبت داشتن به آنان، و بر وفای به عهد نیز، دلالت دارد. اگر کسی در خواب دید که به دیدار افراد شرور و بدعتگر می رود، بر تباهی دین و دنیای آن شخص دلالت دارد و نیز، دلیلی است بر سپری نمودن اوقات گرانبها در امور بیهوده و خوشگذرانی.

   + سینا احمدی - ٧:۳٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٢/٥

لینک دانلود کامل تعبیر خواب