تعبیر خواب اسم

رویای اسم

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

اگر کسی در خواب ببیند که اسم شخصی تغییر نمود، آن را به نیکی تعبیر نماید. مثلاً «سعد» را به شادی و «سلام» را به سلامتی تعبیر نماید.

در سر زمین رویاها آمده:

در خواب می شنوید که شما را به اسم صدا میکنند:

خبرهای بسیار خوش

غریبه ها شما را به اسم صدا می کنند : ملاقاتی خواهید داشت .

شما را به اسم دیگری صدا می کنند : در عشق شانس با شما نیست .

شما اسم نامزد یا دوستتان را فریاد می کشید : یکنفر که برای شما بسیار نگران است به دیدن شما می آید.

اسم فرزندانتان را در خواب صدا می زنید : آنها آدمهای بسیار مهمی خواهند شد .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب اسم , تعبیر خواب نام , تعبیر خواب لقب , تعبیر خواب کنیه , تعبیر خواب عنوان , تعبیر خواب آوازه , تعبیر خواب شهرت , تعبیر خواب صیت , خواب دیدن اسم , خواب دیدن نام , خواب دیدن لقب , خواب دیدن کنیه , خواب دیدن عنوان , خواب دیدن آوازه , خواب دیدن شهرت , خواب دیدن صیت , رویای اسم , رویای نام , رویای لقب , رویای کنیه , رویای عنوان , رویای آوازه , رویای شهرت , رویای صیت , تعبیر اسم , تعبیر نام , تعبیر لقب , تعبیر کنیه , تعبیر عنوان , تعبیر آوازه , تعبیر شهرت , تعبیر صیت , خواب اسم , خواب نام , خواب لقب , خواب کنیه , خواب عنوان , خواب آوازه , خواب شهرت , خواب صیت ,

   + سینا احمدی - ٤:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۱۱/٢٦

لینک دانلود کامل تعبیر خواب