تعبیر خواب برچسب

رویای برچسب

آنلی بیتون می گوید:

دیدن برچسب در خواب ، علامت آن است که به دشمنی اجازه می دهید از اسرار خصوصی شما مطلع شود و از این امر رنج خواهید برد .

در سر زمین رویاها آمده:  

خواب برچسب : خبرهای بسیار مهمی دریافت میکنید .

روی یک پاکت یا بسته برچسب می چسبانید : بزودی سفری طولانی در پیش دارید .

لینک دانلود تعبیر خواب از سایت پرشین بلاگ

و یا لینک گول سایت

تعبیر خواب برچسب , تعبیر خواب بر چسب , تعبیر خواب اتیکت , خواب دیدن برچسب , خواب دیدن بر چسب , خواب دیدن اتیکت , رویای برچسب , رویای بر چسب , رویای اتیکت , تعبیر برچسب , تعبیر بر چسب , تعبیر اتیکت , خواب برچسب , خواب بر چسب , خواب اتیکت ,

   + سینا احمدی - ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٥/۱٢/٧

لینک دانلود کامل تعبیر خواب